Valg af forældrerepræsentanter

- til de lokale skolebestyrelser er godt i gang. Tidsplaner skal godkendes og formidles og dialogen mellem udvalget og de nuværende skolebestyrelser er også i opstart og skal sikre optimal fokus på skolebestyrelsesvalget 2018.

 

Det har stor betydning, at I som skoleudvalg signalerer, at valg af forældrerepræsentanter til de lokale skolebestyrelser har høj prioritet, bl.a. i forhold til:

 

·       At der er brug for aktive forældrerepræsentanter i skolebestyrelserne på den enkelte skole, der kan sætte retning for skolerne inden for lovgivning og de kommunale retningslinjer og politikker.

 

·       At skoleudvalget har brug for engagerede sparringspartnere i skolebestyrelserne til dialog, input, inspiration og sparring i forhold til udformning og implementering af jeres skolepolitik.

 

Det kan være en god ide, hvis skoleudvalget også informerer alle skoleforældrene om:

·       Vigtigheden af at stille op som kandidat til skolebestyrelsen

·       Den indflydelse skolebestyrelserne reelt har på skolen

·       At I ser skolebestyrelserne som centrale sparringspartnere.

 

Det kan I fx gøre ved at:

·       Udarbejde en lille folder, der sendes til alle skoleforældre – husk de nye skoleforældre

·       Signalere på kommunens hjemmesiden, at der er valg

·       Opfordre aktive forældre til at stille op som kandidat

·       Huske forældrene på, at de skal afgive deres stemme på de opstillede kandidater

·       Annoncere i de lokale medier, ikke bare den lovpligtige annoncering, men at gøre lidt mere ud af det

·       Lave en lille video med skoleudvalgsformanden/borgmesteren om valget, der kan lægges på hjemmesiden og distribueres via skolerne.

 

Til brug for layout finder I her materialer, som I gratis kan bruge i jeres information om valget: http://skole-foraeldre.dk/artikel/valglogoer-plakater-skabeloner-mv

 

Alle skolebestyrelsesmedlemmer og skoleledere har netop modtaget information om materialerne. Hjemmesiden opdateres løbende med inspirationsmaterialer.

 

Kommende tiltag:

Februar 2018: Igangsætter Skole og Forældre en kampagne over for alle forældre. Kampagnen er udformet som en quiz, der skal skabe opmærksomhed om forældrerollen, om vigtigheden af forældrenes engagement i skolen samt give en refleksion over muligheden for at stille op som kandidat til skolebestyrelsesvalget.

 

Vi går efter kampvalg på skolerne!

Når Skole og Forældre opfordrer til at gå efter kampvalg er det bl.a. begrundet i, at det vil

·       give skolebestyrelserne større legitimitet i forhold til at repræsentere forældrene

·       skabe opmærksomhed om skolebestyrelserne og

·       vise forældrene, at deres engagement er vigtigt for deres børns skole

 

Der er brug for aktive skolebestyrelser, som i samarbejde med skoleledelsen og alle skolens parter kan skabe den bedste skole for alle børn. Derfor håber vi at I, og jeres forvaltning, vil være med til at sætte fokus på skolebestyrelsesvalget.

 

Har I brug for yderligere oplysninger, er I velkomne til at kontakte os på [email protected] eller på telefon 3326 1721.