Tekst

Tak for i år 😊 … Skolebestyrelsens årsberetning


Svartingedal bliver igen en lille skole – som der stod i Bornholms Tidende den anden dag - i forbindelse med nyheden om lukning af asyldelen. Nok bliver vi en mindre skole pr. 1. oktober, men vi kan bryste os af at være en lille skole, der gør en stor forskel og har meget at byde på. En skole, der magter at rumme forskellighed! Det er hverken jeg eller den øvrige skolebestyrelse i tvivl om. Faktisk vil jeg gå så langt som at hævde, at rigtig mange forældre med børn på skolen vil give mig ret.
Svartingedal er en lille, tryg skole, hvilket der i sandhed også er brug for på vores ø. En skole, hvor der ikke er langt fra tanke til handling, hvor der er rummelighed, positiv energi og en holdånd, der får hjulene til at køre, så både børn og voksne bliver inspireret i hverdagen.


Året i skolebestyrelsen er bl.a. gået med at have en løbende dialog om, hvordan vi skal ”brande” vores dejlige skole, hvordan vi kan gøre flere opmærksomme på, at vores skole skiller sig ud – på den gode måde. Vi ønsker et opgør med, at forældre automatisk fravælger den lokale folkeskole og søger mod privatskolerne, fordi de tror, at den bornholmske folkeskole ikke har noget at byde på, for det har vi!
Vi har på flere møder og i et arbejdende udvalg med både forældre, medarbejdere og ledelse i løbet af året forsøgt at sætte ord på, hvad det er vi kan på Svartingedal. Hvad det er, vi som skole kan bidrage med, også i lokalsamfundet. Vi har diskuteret, hvordan vi kommer ud over stepperne med vores store ønske om at tiltrække flere børn til skolen.


Når klokken ringer ind til et nyt skoleår, er vi som skolebestyrelse helt klar til at tage udfordringen op. For vi vil så gerne have flere børn til skolen. Vi vil så gerne have, at skolen blive valgt til og ikke automatisk fra. Vi tror på, at udviklingen er ved at vende, for flere tilflyttende familier har valgt vores skole til, selv efter at have besøgt mange af øens øvrige skoler. De familier er via deres tilvalg med til at sprede de gode historier om Svartingedal. Mange andre forældre med børn på skolen vælger at være med på den bølge, når de f.eks. via facebook deler de gode historier og billeder af vores børn. Når vi lader jungletrommerne arbejde for os på denne måde, spreder vi de glade budskaber, deler vi de gode ting med hele øen, for alle skal vide, at vi som folkeskole på Bornholm har noget at byde på – om vi så vælger at lægge fokus på trygheden, det nære eller energien og overskueligheden.


Vi har en forældreforening, som er grundforudsætning for flere af skoleårets arrangementer. En forældreforening, der bidrager til skolen, både økonomisk og med arbejdskraft, der får ting til at lykkes. Jeg kan nævne den traditionsrige Hammershusmarch, høstfesten og skolefesten, hvor forældreforeningens frivillige gør det muligt for både forældre og børn at mødes på tværs af klasser og nyde hinandens selskab, mens dagens aftensmad er klaret med støttende køb af mad, lavet af forældreforeningen.
Donationer fra forældreforeningen er medvirkende til, at vi år efter år har kunnet sende alle indskolingsbørn godt udstyret i udeskole, hvilket naturligvis forsætter næste år.


Vores skolefester har de seneste par år startet med dans i skolegården, energisk vejledt af Ahmed, der på helt overbevisende måde får glæden og smilene frem hos alle. Ja, selv vores dronning smilede stort, da alle børn med flag i hænderne dansede, da hendes kongelige højhed besøgte Bornholm i begyndelsen af dette
skoleår. Vores dronning havde selv bedt om at besøge vores skole. Netop vores skole, fordi vi som det eneste sted i landet har ladet asylbørnene gå sammen med de danske børn, så begge parter på bedste vis kunne lære af hinanden. Sådan har det været, altså at både danske børn og asylbørnene har lært af hinanden, og samtalerne over middagsbordet – i hvert fald i vores hjem – er blevet langt mere indholdsrige, samfundsdebatterende og vedkommende, netop fordi vores (forkælede) børn har lagt mærke til, at ikke alle børn i verden har det lige godt. Asylbørnene har været grusomt meget igennem, og det er derfor med blødende hjerte hos både voksne og børn, at vi skal sige farvel til denne gruppe skønne børn lige om lidt – tilmed skal vi på den konto desværre også sige farvel til nogle ansatte, men vi sender dem afsted med viden om, at de har gjort noget særligt for børnene og for vores skole.


Når vi tager hul på næste skoleår, vil det med garanti også blive danset ind, som det sig hør og bør på Svartingedal – ligesom der på dansende manér blev taget afsked med dette skoleår med dagligt dansebånd hver morgen den sidste uge før sommerferien. Dansebåndet fortsættes 2 gange ugentlig i det nye skoleår, fordi det giver en god, ægte og fælles glæde. Det med den gode energi, betyder meget for både de ansatte og børnene, og der er mere godt at se frem til i det nye skoleår…


Vi vil fortsætte det gode samarbejde med Hasle Byting, som gjort i dette skoleår, hvor skolen har deltaget i ”vild med vand” og stillet personale til rådighed i forbindelse med Legeland i påskeferien. Legelandet var en stor succes, som vil blive gentaget i kommende efterårsferie. Et bevis på, at meget kan lade sig gøre, når lokale engagerede kræfter går sammen med den lokale folkeskole, for at gøre byen mere aktiv og fuld af liv.
Der er mere godt i vente, for som noget nyt er det nemlig besluttet at benytte UUV-timerne (understøttende undervisning) til at lave valghold de sidste 3 timer hver fredag. Dvs. at eleverne kan vælge sig ind på hold som f.eks. dans, badminton, kreativ hækning, børne-yoga, first lego-league m.m. Vi har valgt at kalde disse valghold for ”gå glad på weekend”, fordi vi er overbeviste om, at dette tiltag vil sende børnene på weekend med ekstra godt humør i rygsækken.


Det kommende år i skolebestyrelsen bliver fortsat med fokus på, hvordan vi kan gøre os mere synlige, hvordan vi kan komme bredere ud med vores positive historier fra den bornholmske folkeskole – fordi vi som forældre med børn på Svartingedal Skole ved, at der er virkelig gode historier at fortælle! Skolebestyrelsen vil derfor arbejde videre på at lande processen med at give skolen en profil, der tager udgangspunkt i, hvad vi reelt kan tilbyde, nemlig en tryg skole med gode traditioner, en udpræget respekt for forskellighed og ikke mindst et nærvær, som kun en lille skole med et stort hjerte kan tilbyde.
Spred den positive fortælling om vores skole og arbejd sammen med os på, at få flere forældre til at vælge vores skole til.


Med ønsket om en rigtig god sommer til jer alle, på vegne af skolebestyrelsen
Britta Rahm, skolebestyrelsesformand

Tekst