Tekst

Handleplan mod mobning på  Svartingedal Skole
 
Målet for handleplanen
 
På Svartingedal Skole ønsker vi, at mobning forebygges og bekæmpes på alle niveauer. Målet er, at elever, forældre og ansatte anerkender at mobning ikke tolereres, og at alle har et ansvar for at deltage i indsatsen mod mobning.
  
Forebyggelse
 
På Svartingedal skole arbejdes der dagligt for at forebygge mobning, blandt andet gennem undervisning i sociale kompetencer. Et vigtigt element i den forbindelse er at der målrettet arbejdes med styrkesider og måder at håndtere konflikter på. Der anvendes bevidst ensartet sprog og metoder som en integreret del i undervisning. Der anvendes Gry Bastiansens ”bombekursus”, dette gælder både i klasser og individuelt.  
 
Svartingedal skole er en lille, tryg skole, der fokuseret arbejder  med en kultur, der er inddragende og socialt orienteret. Alle skal følge sig tilpas. 
 
Alle klasser udarbejder hvert år deres egne sociale regler, der tager udgangspunkt i skolens værdiggrundlag. 
 
Gennem skolens generelle arbejde bestræbes der på at opbygge en kultur, hvor forældrene kan ringe til hinanden og udveksle oplysninger og erfaringer. Forældre skal være opmærksomme på, hvordan deres barn har det i klassen. 
 
Der opfordres til en aktiv forældreinddragelse og en åben dialog.
 
Teamet omkring klassen har det overordnede ansvar for trivslen. Der tages årligt national trivselstest.  
 
SSP inviteres på forældremøder og orienterer om digital mobning.
 
Handlingsrettet
  
Når mobning bliver opdaget, er det vigtigt, at orientere teamet omkring klassen så hurtigt som muligt, for at få skabt fokus på problemerne. Det kan i visse tilfælde være nødvendigt at inddrage hele personalegruppen, så fx gårdvagter kan være særlig opmærksomme på problemer.
  
Ved tilfælde af mobning: • Mobber og offer har i første omgang samtale med kontaktlærer, både hver for sig og sammen.  Skoleleder kan inddrages i samtalerne. • Forældrene til begge parter orienteres og inddrages i løsninger. • Der følges op via samtaler med både elever og forældre. • Mulige konsekvenser af mobbende adfærd forelægges mobber og forældre. ​

Indlejret objekt

Tekst

Definition/afklaring
 
Hvad er mobning? - En person mobbes, når han eller hun gentagne gange bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere andre.
 
Mobning kan være: - Verbalt (f.eks. øgenavne) - Socialt (udelukkelse, afvisning, ignorering) - Materielt (få ødelagt sine ejendele) - Psykisk (trusler eller tvang. Krænkende, nedværdigende eller ekskluderende handlinger) - Fysisk (vold i form af skub, spyt, slag eller spark m.m.) - Digitalt (nedgørelse i form af SMS, chat, sociale medier m.m.)
 
Hvad er mobning ikke?

Drillerier, oftest spontant og usystematisk. Konflikter, uoverensstemmelser mellem personer om en sag.​